fall protection sikkerhetsplug declaration høydesikring

Høydesikring av elektrisk utstyr har aldri vært enklere

Prinsippet og enkelheten med Fallsikringspluggen gjør at den lett kan ettermonteres i lysarmaturer og soler. Skru ut en eksisterende blind plugg og skru inn Fallsikringspluggen. Dette gir en enkel sikring av utstyr uten noen form for sveising, boring eller ekstra komponenter for å lage til hensiktsmessige festepunkt. Høydesikring gjort enkelt.